Printen                   E-mail Facebook

De naam ‘Lokkerij’ heeft overigens met ‘lokken’ niets te maken. Zij houdt verband met de familie Lokken, die in de boerderij waarin thans het ooievaarsstation gevestigd is, generaties lang het boerenbedrijf uitoefende. Lokkerij betekent dus: ‘de boerderij van Lokken.’

De witte ooievaar – er bestaat ook een zwarte variant - is een karakteristieke weidevogel die van oudsher in Nederland thuishoort. Toch was hij in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in Nederland zo goed als verdwenen. Mede dankzij de inspanningen van De Lokkerij is de ooievaar in en om het Reestdal in Zuid-Drenthe weer helemaal terug.

Sinds de start in 1981 hebben ruim driehonderdduizend belangstellenden De Lokkerij bezocht. Het station, dat geleid wordt door Frits en Els Koopman, heeft daarmee grote educatieve betekenis voor jong en oud. Kinderen in contact brengen met de levende natuur is van wezenlijk belang voor de toekomst van de natuur in Nederland.

De herintroductie van de ooievaar in Nederland is een groot succes geworden. In de buurt van Meppel en De Wijk kun je grote aantallen dieren in de weilanden, in bomen of op paalnesten zien. En je vindt ze op de nesten bij particulieren, waar ze broeden en hun jongen grootbrengen. Uiteindelijk is dat waar het om gaat: een vrije vogel die leeft en zich voortplant in de natuur.
Elders op deze site leest u er meer over. Wij heten u graag welkom op ons station om u het verhaal van de ooievaar te kunnen vertellen.